TRACE AGAINST CORONA


Verbeterde contact tracing

Trace Against Corona is een initiatief om de bedrijven in staat te stellen veilig open te blijven. Onze economie en maatschappij lijdt hard onder onzekerheid, van lockdown naar lockdown. De werking van Trace Against Corona zorgt ervoor dat de zaken die constructief verder willen gaan met hun business in deze nieuwe en onzekere situatie, een stok achter de deur hebben. Als er weer een verplichte sluiting komt vanuit de overheid, kunnen de veilige zaken bewijzen dat er geen reden is om hen te sluiten.

Help ons om jullie te helpen. Registreer je zaak alvast, zodat wij je op de hoogte kunnen houden van volgende stappen die we ondernemen. We vertellen jullie snel exact hoé dit technisch werkt, maar vooral: alleen als één front kunnen we bij onze regering eisen dat ze met betere cijfers komen en betere maatregelen. En wij helpen onze regering om de juiste beslissingen te maken dankzij de data die we allemaal samen verzamelen door terug buiten te komen en die we met TraceAgainstCorona dan ook daadwerkelijk gaan gebruiken en analyseren.

Samen verbeteren we het gebruik en dus de impact van de nationale corona apps.
Trace Against Corona overbrugt de kloof die er momenteel is tussen willekeurige dataverzameling en niets concreets dat met die data gedaan wordt. De huidige data worden niet geanaliseerd, dus we nemen zélf initiatief.

www.traceagainstcorona.org